آمار بالای حیوان گزیدگی در خراسان شمالی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آمار بالای حیوان گزیدگی در این استان خبر داد. دکتر سید احمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگار … ادامه مطلبآمار بالای حیوان گزیدگی در خراسان شمالی